flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Систематизований покажчик постанов Великої Палати Верховного Суду, які можуть бути корисними під час розгляду справ цивільної юрисдикції (узагальнення проведено суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області Денисом Бароніним)

20 січня 2020, 15:18

Систематизований покажчик постанов Великої Палати Верховного Суду, які можуть бути корисними під час розгляду справ цивільної юрисдикції, станом на 02 грудня 2019 року (узагальнення проведено суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області Денисом Бароніним, регулярно оновлюється та доповнюється).

* Цей покажчик сформований для забезпечення зручного пошуку постанов за потрібною тематикою або для контекстного пошуку з використанням комбінації клавіш Ctrl + F (після чого у пошуковому рядку слід вказувати потрібне ключове слово або корінь слова, наприклад «кредит», «недійсн», «625» тощо). Кожний абзац містить гіперпосилання в ЄДРСР на відповідну постанову, яка відкривається при натисканні на текст абзацу.

** Постанови в тих справах, де Велика Палата Верховного Суду робила схожі висновки (як правило, з приводу юрисдикції спорів), включені до покажчику один раз по одній з подібних справ.

*** До цього покажчику включалися лише ті постанови, які можуть бути корисними під час розгляду справ цивільної юрисдикції. Наприклад, більшість постанов з приводу розмежування господарської та адміністративної юрисдикції до покажчику не включалася.

Інші корисні посилання:

- Систематизований покажчик постанов Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, які можуть бути корисні для суддів І інстанції (узагальнення проведено головою Гребінківського районного суду Полтавської області Лесею Федорак).

- Правові позиції викладені у постановах Верховного Суду України у справах цивільної та кримінальної юрисдикції (структуризація проведена Апеляційним судом Чернівецької області).

 

СПОРИ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

Спори про самочинне будівництво

 

 

Спори про право власності та інші речові права володіння чужим майном

 

 

 

 

 

 

Спори про зняття арешту з майна

 

СПОРИ ЩОДО ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Спори щодо авторських прав

 

 

СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ДОГОВОРІВ

Загальні питання, що виникають при визначенні дійсності, недійсності або нікчемності всіх видів договорів (правочинів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори, що виникають з договорів купівлі-продажу та їх різновидів

 

 

 

 

 

Спори, що виникають з договорів найму (оренди), позички

 

 

 

 

 

 

 

Спори, що виникають з договорів надання послуг, в тому числі житлово-комунальних

 

 

 

 

 

 

Спори, що виникають з договорів страхування

 

 

 

 

 

 

Спори, що виникають з договорів позики (в тому числі з розписок)

 

 

 

 

 

Спори, що виникають з договорів кредиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори, що виникають з договорів поруки

 

 

 

 

 

 

Спори, що виникають з договорів іпотеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Рішення суб'єкта державної реєстрації прав про державну реєстрацію прав із внесенням відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вичерпує свою дію. Тому належним способом захисту права або інтересу позивача щодо іпотечного майна у такому разі є не скасування рішення суб'єкта державної реєстрації прав про державну реєстрацію прав, а скасування запису про проведену державну реєстрацію права власності.

 

Спори, що виникають з договорів застави

 

 

Спори, що виникають з договорів факторингу та відступлення прав вимоги

 

Спори, що виникають з договорів банківського вкладу

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори, що виникають з договорів про банківський рахунок

 

Спори, що виникають з договорів підряду

 

 

 

Спори, що виникають з попередніх договорів

Спори, що виникають з приводу стягнення неустойки

 

Спори з приводу застосування статті 625 ЦК України, які не увійшли до інших категорій спорів

 

 

 

Спори, що виникають з договорів про спільну діяльність

 

 

СПОРИ ПРО НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Спори про відшкодування шкоди

 

 

 

 

 

Спори про відшкодування шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду

 

 

 

 

 

 

 

Спори про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

 

 

 

 

 

Спори про спростування недостовірної інформації та відшкодування шкоди, завданої приниженням честі, гідності, ділової репутації

 

Спори про страхові виплати у зв'язку з утратою професійної працездатності

 

 

 

Спори з приводу безпідставно набутого майна

 

 

 

 

СПОРИ У СПРАВАХ ПРО СПАДКУВАННЯ

 

 

 

 

 

СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Спори у справах про вселення та виселення

 

 

 

Спори стосовно службового житла

 

 

СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Спори щодо земель лісогосподарського призначення

Спори щодо земель рекреаційного призначення

 

Спори щодо земель водного фонду

 

 

 

 

Спори щодо земель оборони

 

 

Способи захисту прав у земельних відносинах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право користування землею (оренда)

 

 

 

 

 

 

 

Набуття права на землю громадянами та юридичними особами

 

 

 

 

 

Повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суду у земельних відносинах

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Спори про стягнення аліментів

 

Спори, про визначення місця проживання дитини, виїзд дитини за межі України

 

 

Спори про поділ майна подружжя

 

 

 

СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Спори про поновлення на роботі, звільнення з роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори про притягнення до дисциплінарної відповідальності

 

 

Спори про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та за час вимушеного прогулу

Застосування строків звернення до суду у трудових правовідносинах

 

 

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Загальна позовна давність

 

 

 

 

 

 

 

Обчислення позовної давності

 

Початок перебігу позовної давності

 

 

 

 

 

 

 

 

Позовна давність у разі зміни складу сторін у зобов’язанні

 

ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ НОРМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Загальні засади цивільного судочинства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способи захисту прав та інтересів

 

 

 

 

Участь представників у процесі

 

 

 

 

 

 

 

Судові виклики та повідомлення

 

 

 

 

Стиль викладу та зміст судових рішень

 

 

 

Судові витрати та судовий збір

 

 

 

 

 

 

 

 

Закриття провадження у справі (крім закриття з підстав неможливості розгляду справи в порядку цивільного судочинства)

 

 

 

 

 

Розяснення судового рішення

 

 

Виправлення описок та помилок в судових рішеннях

 

Процесуальні питання, пов’язані з виконанням рішень

 

 

Оскарження дій виконавців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визнання та виконання рішень іноземних судів, міжнародних комерційних арбітражів, надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів

 

Застосування процесуального законодавства в судах апеляційної та касаційної інстанції

 

 

 

 

 

Перегляд рішень за нововиявленими обставинами

 

НАЛЕЖНІСТЬ СПРАВ ДО ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Цивільна юрисдикція у справах щодо банківського вкладу, кредиту, іпотеки, застави, поруки

 

 

 

 

 

 

Цивільна юрисдикція у справах за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивільна юрисдикція у земельних справах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивільна юрисдикція у справах, пов’язаних із оформленням, визнанням, усуненням перешкод у реалізації, позбавленням права власності на майно (крім земельних справ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивільна юрисдикція у справах щодо самочинного будівництва та реконструкції нерухомості

 

 

 

 

 

 

Цивільна юрисдикція у житлових справах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивільна юрисдикція у справах щодо реєстрації прав та їх обтяжень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивільна юрисдикція у трудових справах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивільна юрисдикція у справах, що стосуються виконавчого провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивільна юрисдикція у справах щодо стягнення грошових сум, збитків, відшкодування шкоди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивільна юрисдикція в інших категоріях справ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛЕЖНІСТЬ СПРАВ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ, А НЕ ДО ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Адміністративна юрисдикція у земельних справах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративна юрисдикція у справах, пов’язаних із самочинним будівництвом

 

 

 

 

 

 

Адміністративна юрисдикція у справах щодо нерухомого майна (крім земельних ділянок та самочинного будівництва)

 

 

 

 

 

 

Адміністративна юрисдикція у справах щодо реєстрації прав та їх обтяжень

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративна юрисдикція у трудових справах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративна юрисдикція у справах, що стосуються виконавчого провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративна юрисдикція у справах щодо стягнення грошових сум, збитків, відшкодування шкоди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративна юрисдикція у справах за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 

 

Адміністративна юрисдикція в інших категоріях справ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛЕЖНІСТЬ СПРАВ ДО ГОСПОДАРСЬКОЇ, А НЕ ДО ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Господарська юрисдикція у справах щодо банківського вкладу, кредиту, іпотеки, застави, поруки

 

 

Господарська юрисдикція у земельних справах

 

 

 

 

 

Господарська юрисдикція у справах щодо розпорядження, володіння, користування майном (крім земельних ділянок)

 

 

 

 

 

 

Господарська юрисдикція у справах щодо реєстрації прав та їх обтяжень

 

 

 

 

Господарська юрисдикція у справах, що стосуються участі у діяльності товариств, підприємств, організацій

  • Спір у зв'язку із невиконанням ТОВ зобов'язань, пов'язаних із виходом учасника із товариства (не виплачена вартість частини майна товариства, пропорційна частці вибулого учасника у статутному капіталі), підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Припинення повноважень члена виконавчого органу товариства відповідно до частини третьої статті 99 ЦК України є дією уповноваженого органу товариства, спрямованою на унеможливлення здійснення членом його виконавчого органу управлінської діяльності. Така форма захисту є специфічною дією носіїв корпоративних прав у відносинах з особою, якій вони довірили здійснювати управління товариством, і не може розглядатися в площині трудового права.

 

 

 

 

  

Господарська юрисдикція у справах, що стосуються виконавчого провадження

 

Господарська юрисдикція у справах щодо стягнення грошових сум, збитків, шкоди

 

 

 

 

 

 

 

 

Господарська юрисдикція в інших категоріях справ

 

 

 

 

 

 

 

  • Відповідачем у випадку поширення інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових (службових) обов'язків, зокрема під час прес-конференції щодо діяльності окремої виробничої установи (її результатів) в якій вона працює, є саме ця юридична особа. У разі поширення такої інформації посадовою чи службовою особою, для визначення належного відповідача судам необхідно з'ясовувати, від імені кого ця особа виступає. Якщо посадова чи службова особа виступає не від імені юридичної особи і не при виконанні посадових (службових) обов'язків, то належним відповідачем є саме вона. Отже, виступаючи на прес-конференції особа, як голова правління цього товариства представляв його інтереси та діяв від його імені, оскільки уповноважений здійснювати всі юридично значимі дії, зокрема, представляти товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами. Викладена ним інформація стосувалася провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу в частині невиконання/неналежного виконання договірного зобов’язання іншою юридичною особою та суб'єктом господарської діяльності, на підставі якого останній використовує електричну енергію для власних потреб.

 

 

 

НАЛЕЖНІСТЬ СПРАВ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ, А НЕ ДО ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВИ, ЩО ВЗАГАЛІ НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ