flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Структура суду

 

Структура та штатна чисельність

Сєвєродонецького міського суду Луганської області

 

 

До складу Сєвєродонецького міського суду Луганської області входять: голова суду, заступник  голови суду та судді.

Голова суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Заступник голови суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Станом на 23.03.2018 року штатна кількість суддів Сєвєродонецького міського суду Луганської області складає 15 посад. Вакантними лишаються 5 посад суддів.

Організаційне забезпечення роботи Сєвєродонецького міського суду здійснює його апарат, штатна чисельність якого складається з  55 посад.  Апарат суду очолює керівник апарату.

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду, інформує збори суддів про свою діяльність.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі, крім випадків переведення державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

В апараті суду утворена канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату суду.

    

Назва структурного підрозділу та посади

Кількість штатних одиниць

Керівництво суду та судді

1

Голова суду

1

2

Заступник голови суду

1

3

Судді

13

Апарат суду

4

Керівник апарату

1

5

Заступник керівника апарату

1

6

Помічник голови суду

1

7

Помічник заступника голови суду

1

8

Помічники судді

12

9

Консультант

1

10

Головний спеціаліст

з інформаційних технологій

1

11

Головний спеціаліст

з питань персоналу

1

12

Старший судовий розпорядник

1

13

Судові розпорядники

2

14

Секретар судового засідання

14

15

Завідувач господарства

1

16

Завідувач архіву

1

17

Архіваріус

1

18

Робітник по обслуговуванню приміщень

1

19

Прибиральник службових приміщень

2

20

Сторож

2

Канцелярія суду

21

Старший секретар суду

1

22

Секретарі суду

8

23

Діловод

2

 

Усього:

70